Liên hệ Video Tại sao chọn chúng tôi
Trang chủ > Sản phẩm > Phụ kiện > Đinh ốc và Nuts

Danh mục sản phẩm

Thanh Đảo Rui De Tai Công ty TNHH Sản phẩm kim loại

Địa chỉ: NO25, Yunxiao Road, Shinan District, Qingdao, Trung Quốc

Liên hệ với chúng tôi: Ann Zhang

Điện thoại: 86-18661631650

Điện thoại: 86-532-88293060

E-mail: info@qdruidetai.com

HDG US Type G277 B vai có hình gi m o v i ai c

HDG US Type G277 B vai có hình gi m o v i ai c

Item: < strong=""> G277 M i Bu ng M t gi m o v i ai c

Lo i: Lo i Hoa K G277

Ch t li u: 45 # thép

Kích th c: t 1/4 x 2 n 1 1/2 x 15

M t: m k m, m k m CR3, m k m nhúng nóng và các lo i khác HDG US Type G277 Gi m o Bu ng Chì Bu c v i các Nhà s n xu t và Nhà cung c p Nut - Bán buôn t Nhà máy - RuiDeTai Lo i g gh ki u HDG US G277 c làm b ng s t m thu t c a Hoa K .

Chi tiết sản phẩm

     1. Gi i thi u S n ph m HDG Hoa K Type G277 Gi m o Bu ng Chì Hình N ng v i ai

                                                                                                                                
                

                    CHI TI T                 

            
                

                     G277 Vòng b vai có hình gi m o v i ai c                 

            
                
                      
 •                         

                              Kích th c: 1/4 x 2 to 1 1/2 x 15                         

                      
 •                     
 •                         

                              Ch t li u: thép carton                         

                      
 •                     
 •                         

                              B m t: m k m, m k m CR3, m k m nhúng nóng và các lo i khác                         

                      
 •                     
 •                         

                              Rèn - Kh & amp; Tempered.                         

                      
 •                 
                

                    
                

            
                

                    7.jpg                 

            
                

                    Thích h p s d ng v i nâng                 

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                

                    Kích th c
(in)                 

            
                

                    WLL (lbs)                 

            
                

                    Tr ng l ng 100pcs (lbs)                 

            
                

                    Kích th c (in)                 

            
                

                    A                 

            
                

                    B                 

            
                

                    C                 

            
                

                    D                 

            
                

                    E                 

            
                

                    F                 

            
                

                    G                 

            
                

                    H                 

            
                

                    J                 

            
                

                    1/4 x 2                 

            
                

                    500                 

            
                

                    6,61                 

            
                

                    0,25                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    0,88                 

            
                

                    0,19                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    2                 

            
                

                    2,94                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    0,47                 

            
                

                    1/4 x 4                 

            
                

                    500                 

            
                

                    9,61                 

            
                

                    0,25                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    0,88                 

            
                

                    0,19                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    4                 

            
                

                    4,94                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    0,47                 

            
                

                    5/16 x 2 1/4                 

            
                

                    800                 

            
                

                    12,5                 

            
                

                    0,31                 

            
                

                    0,62                 

            
                

                    1,12                 

            
                

                    0,25                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    2,25                 

            
                

                    3,5                 

            
                

                    0,69                 

            
                

                    0,56                 

            
                

                    5/16 x 4 1/4                 

            
                

                    800                 

            
                

                    18.75                 

            
                

                    0,31                 

            
                

                    0,62                 

            
                

                    1,12                 

            
                

                    0,25                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    4,25                 

            
                

                    5,5                 

            
                

                    0,69                 

            
                

                    0,56                 

            
                

                    3/8 x 2 1/2                 

            
                

                    1200                 

            
                

                    19                 

            
                

                    0,38                 

            
                

                    0,75                 

            
                

                    1,38                 

            
                

                    0,31                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    3,97                 

            
                

                    0,78                 

            
                

                    0,66                 

            
                

                    3/8 x 4 1/2                 

            
                

                    1200                 

            
                

                    31,58                 

            
                

                    0,38                 

            
                

                    0,75                 

            
                

                    1,38                 

            
                

                    0,31                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    4,5                 

            
                

                    5,97                 

            
                

                    0,78                 

            
                

                    0,66                 

            
                

                    1/2 x 3 1/4                 

            
                

                    2200                 

            
                

                    37,5                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    1                 

            
                

                    1,75                 

            
                

                    0,38                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    3,25                 

            
                

                    5.12                 

            
                

                    1                 

            
                

                    0,91                 

            
                

                    1/2 x 6                 

            
                

                    2200                 

            
                

                    56,25                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    1                 

            
                

                    1,75                 

            
                

                    0,38                 

            
                

                    3                 

            
                

                    6                 

            
                

                    7,88                 

            
                

                    1                 

            
                

                    0,91                 

            
                

                    5/8 x 4                 

            
                

                    3500                 

            
                

                    75                 

            
                

                    0,62                 

            
                

                    1,25                 

            
                

                    2,25                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    2                 

            
                

                    4                 

            
                

                    6.44                 

            
                

                    1,31                 

            
                

                    1,12                 

            
                

                    5/8 x 6                 

            
                

                    3500                 

            
                

                    100,25                 

            
                

                    0,62                 

            
                

                    1,25                 

            
                

                    2,25                 

            
                

                    0,5                 

            
                

                    3                 

            
                

                    6                 

            
                

                    8,44                 

            
                

                    1,31                 

            
                

                    1,12                 

            
                

                    3/4 x 4 1/2                 

            
                

                    5200                 

            
                

                    125                 

            
                

                    0,75                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    2,75                 

            
                

                    0,62                 

            
                

                    2                 

            
                

                    4,5                 

            
                

                    7,44                 

            
                

                    1,56                 

            
                

                    1,38                 

            
                

                    3/4 x 6                 

            
                

                    5200                 

            
                

                    150                 

            
                

                    0,75                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    2,75                 

            
                

                    0,62                 

            
                

                    3                 

            
                

                    6                 

            
                

                    8.94                 

            
                

                    1,56                 

            
                

                    1,38                 

            
                

                    7/8 x 5                 

            
                

                    7200                 

            
                

                    225                 

            
                

                    0,88                 

            
                

                    1,75                 

            
                

                    3,25                 

            
                

                    0,75                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    5                 

            
                

                    8,47                 

            
                

                    1,84                 

            
                

                    1,56                 

            
                

                    1 x 6                 

            
                

                    10000                 

            
                

                    375                 

            
                

                    1                 

            
                

                    2                 

            
                

                    3,75                 

            
                

                    0,88                 

            
                

                    3                 

            
                

                    6                 

            
                

                    9,97                 

            
                

                    2,09                 

            
                

                    1,81                 

            
                

                    1 x 9                 

            
                

                    10000                 

            
                

                    429                 

            
                

                    1                 

            
                

                    2                 

            
                

                    3,75                 

            
                

                    0,88                 

            
                

                    4                 

            
                

                    9                 

            
                

                    12,97                 

            
                

                    2,09                 

            
                

                    1,81                 

            
                

                    1 1/4 x 8                 

            
                

                    15200                 

            
                

                    650                 

            
                

                    1,25                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    4,5                 

            
                

                    1                 

            
                

                    4                 

            
                

                    s 8                 

            
                

                    12,72                 

            
                

                    2,47                 

            
                

                    2,28                 

            
                

                    1 1/4 x 12                 

            
                

                    15200                 

            
                

                    775                 

            
                

                    1,25                 

            
                

                    2,5                 

            
                

                    4,5                 

            
                

                    1                 

            
                

                    4                 

            
                

                    12                 

            
                

                    16,72                 

            
                

                    2,47                 

            
                

                    2,28                 

            
                

                    1 1/2 x 15                 

            
                

                    21400                 

            
                

                    1425                 

            
                

                    1,5                 

            
                

                    3                 

            
                

                    5,5                 

            
                

                    1,25                 

            
                

                    6                 

            
                

                    15                 

            
                

                    20.75                 

            
                

                    3                 

            
                

                    2,75                 

                

                    
                

            

    

    Gi i h n t i làm vi c c hi n th cho in-line kéo. i v i t i góc,

    T i tr ng t i a là 5 l n gi i h n t i tr ng làm vi c. T i tr ng t i a là 2 l n gi i h n t i tr ng làm vi c.

     2. Thông s k thu t c a s n ph m G277 Gi móng tay gi v i ai c

     5 .jpg Kho n: G277 Vòng inh M t gi m o v i ai c

     5 .jpg Lo i: Lo i Hoa K G277

     5 .jpg Ch t li u: 45 # b ng thép

     5 .jpg Kích th c: t 1/4 x 2 n 1 1/2 x 15

     5 .jpg M t: m k m, m k m CR3, m k m nhúng nóng và các lo i khác

     5 .jpg MOQ: 1000 mi ng

     5 .jpg N ng l c s n xu t: 3 thùng hàng / tháng

     Ch t l ng cao, Giá c c nh tranh và d ch v t t. Khách hàng & # 39; C n c ón chào c bi t

     3. óng gói và v n chuy n c a G277 Gi m o ôi m t Bu lông V i Nut

     5 .jpg Bao gói: Bao ng Gunny ho c h p ng và pallet ho c các s n ph m tùy ch nh khác ho c theo yêu c u c a khách hàng Yêu c u

     5 .jpg V n chuy n: b ng tàu ho c b ng ng hàng không

     5 .jpg i u kho n Thanh toán: Thanh toán tr c 30% ho c LC

     5 .jpg Th i gian giao hàng: 1 h p ch a trong m t tháng

     5 .jpg N p c ng: c ng Qingdao ho c các c ng khác Trung Qu c

    1 (001) .jpg

    2 (001) .jpg

     4. Gi i thi u công ty

    Thanh o Rui De Tai Metal Products Co Ltd là m t doanh nghi p ch y u s n xu t các s n ph m gian l n. Chúng tôi chuyên v rigging khác nhau, ch ng h n nh cùm, turnbuckles, Load ch t k t dính, móc, m t bu lông và h t, clip dây dây, thimbles, neo, móc snap, xích neo, k p và thép không r rigging. Trong khi ó, chúng tôi có th m t kinh doanh ch bi n theo b n v , m u và nguyên v t li u do khách hàng cung c p.

     H i th o

    5.jpg

     Ki m tra tr c khi v n chuy n

    6.jpg

    

Chào m ng b n n mua và bán hàng c a chúng tôi hdg nóng bán chúng tôi g277 lo i gi m o m t bolts m t v i nut. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và cung c p hàng u chuyên nghi p và hàng u. Vui lòng c l y m u mi n phí t chúng tôi và liên h v i nhà máy bi t thêm thông tin.

Hot Tags: / Hottag> Chào m ng b n n mua và bán hàng c a chúng tôi hdg nóng bán chúng tôi g277 lo i gi m o m t bolts m t v i nut. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và cung c p hàng u chuyên nghi p và hàng u. Vui lòng c l y m u mi n phí t chúng tôi và liên h v i nhà máy bi t thêm thông tin.      1. Gi i thi u S n ph m HDG Hoa K Type G277 Gi m o Bu ng Chì Hình N ng v i ai                                            

Yêu cầu thông tin

Main Products
3/8 Rèn hàng hóa giả ...
M12 C15 CE mạ kẽm CR3...
M16 C15 Tôn mạ kẽm CR...
Vòng c vít c JIS1...
Miếng kim loại mạ kẽm...
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
E-mail: info@qdruidetai.com
Điện thoại: + 86-532-88293060
Saleman: Ann Zhang
Whatsapp : + 86-18661631650