Liên hệ Video Tại sao chọn chúng tôi
Trang chủ > Sản phẩm > Chuỗi phụ kiện > Load Binders

Danh mục sản phẩm

Thanh Đảo Rui De Tai Công ty TNHH Sản phẩm kim loại

Địa chỉ: NO25, Yunxiao Road, Shinan District, Qingdao, Trung Quốc

Liên hệ với chúng tôi: Ann Zhang

Điện thoại: 86-18661631650

Điện thoại: 86-532-88293060

E-mail: info@qdruidetai.com

Dây òn b y d ng gi hàng nh

Dây òn b y d ng gi hàng nh

Item: Lo i òn b y Load Binders

Lo i: Lo i Hoa K

Ch t li u: 45 # thép

Kích th c: t 1 / 4-5 / 16 n 1 / 2-5 / 8

B m t: Painted và các lo i khác Dây eo nh n nh Lo i dây bu c Các nhà s n xu t và nhà cung c p - Bán buôn t Nhà máy - RuiDeTai lo i ch t dây xích lo i rèn nh , các nhà s n xu t Các nhà cung c p, nhà máy, bán buôn, mua, bán nóng, m u mi n phí Bán buôn b ng keo dán nóng bán rong nh t RuiDeTai t i rdt-rigging.com. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và cung c p hàng u chuyên nghi p và hàng u. Chào m ng b n n l y m u mi n phí t nhà máy c a chúng tôi ki m tra ch t l ng. / Hottag>

Chào m ng b n n mua và bán hàng c a chúng tôi nóng bán keo gi m o lo i òn b y chu i t i. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và cung c p hàng u chuyên nghi p và hàng u. Vui lòng c t do l y m u mi n phí t chúng tôi và liên h v i nhà máy c a chúng tôi bi t thêm thông tin.

1. Gi i thi u s n ph m c a Nhíp Nh Rèn Lo i Chain Load Binders

CHI TI T < valign="top">

Ch t k t dính Load Type Load

 • Kích th c: 1 / 4-5 / 16 & nbsp; & Nbsp n 1 / 2-5 / 8

 • Ch t li u: H p kim & nbsp; & Nbsp; thép

 • B m t: S n & nbsp; & Nbsp; và các công c khác

 • Valign = "top">

  2.jpg


S n ph m này & nbsp; & Nbsp; c s d ng cho chu i

< tbody="">

G

CCCCCC "> Td width = "77">

19000

19,49

Min- T i a & nbsp; & Nbsp; Kích th c chu i (trong)

WLL (lbs)

/ Td>

B ng ch ng & nbsp; & Nbsp; N p (lbs)

Breaking & nbsp; & Nbsp; N p (lbs)

Tr ng l ng (lbs)

X lý & nbsp; & Nbsp; Length
(in)

Kích th c (in)

B

/ Td>

D

1 / 4-5 / 16

2200

4400

7800 < p="">

3.52

11.42

18.5

17.3

14.17

11.42

8,27

5 / 16-3 / 8

Text-align: center; "> 5400

10800

8.37

15.43

25.2

23.2

15.55

11.22

11.22

3 / 8-1 / 2

9200

18400

<>

28000

12.11

17.24

28.5

26.38

<>

22.05

17,64

12.99

#CCCCCC ">

1 / 2-5 / 8

11000

22000

44000

19.7

21

33.86

30.12

25.87

20.87

14.37

14.37

C u trúc n ng thêm òn b y tránh lan truy n.

c ch ng minh riêng l v i các giá tr c hi n th , tr c khi v n chuy n.

2. c i m s n ph m c a Các u m i Lo i Load Lever

 5.jpg Item: Các lo i k t n i Load Type Load Binders

 5.jpg

Chi tiết sản phẩm

1. Gi i thi u s n ph m c a Nhíp Nh Rèn Lo i Chain Load Binders

CHI TI T < valign="top">

Ch t k t dính Load Type Load

 • Kích th c: 1 / 4-5 / 16 & nbsp; & Nbsp n 1 / 2-5 / 8

 • Ch t li u: H p kim & nbsp; & Nbsp; thép

 • B m t: S n & nbsp; & Nbsp; và các công c khác

 • Valign = "top">

  2.jpg


S n ph m này & nbsp; & Nbsp; c s d ng cho chu i

< tbody="">

G

CCCCCC "> Td width = "77">

19000

19,49

Min- T i a & nbsp; & Nbsp; Kích th c chu i (trong)

WLL (lbs)

/ Td>

B ng ch ng & nbsp; & Nbsp; N p (lbs)

Breaking & nbsp; & Nbsp; N p (lbs)

Tr ng l ng (lbs)

X lý & nbsp; & Nbsp; Length
(in)

Kích th c (in)

B

/ Td>

D

1 / 4-5 / 16

2200

4400

7800 < p="">

3.52

11.42

18.5

17.3

14.17

11.42

8,27

5 / 16-3 / 8

Text-align: center; "> 5400

10800

8.37

15.43

25.2

23.2

15.55

11.22

11.22

3 / 8-1 / 2

9200

18400

<>

28000

12.11

17.24

28.5

26.38

<>

22.05

17,64

12.99

#CCCCCC ">

1 / 2-5 / 8

11000

22000

44000

19.7

21

33.86

30.12

25.87

20.87

14.37

14.37

C u trúc n ng thêm òn b y tránh lan truy n.

c ch ng minh riêng l v i các giá tr c hi n th , tr c khi v n chuy n.

2. c i m s n ph m c a Các u m i Lo i Load Lever

 5.jpg Item: Các lo i k t n i Load Type Load Binders

 5.jpg Ki u: Lo i Hoa K

Ch t li u: 45 # thép

 5.jpg Kích th c: t 1 / 4-5 / 16 n 1 / 2-5 / 8

 5.jpg B m t: Painted và các lo i khác

 5.jpg MOQ: 100 mi ng

 5.jpg N ng l c s n xu t: 2 H p ch a m i tháng

Ch t l ng cao, Giá c c nh tranh và d ch v t t Nhu c u c bi t c a khách hàng c hoan nghênh

3. óng gói và v n chuy n các Ch t k t n i G n Lo i òn bút

 5.jpg óng gói: "Màu s c: rgb (51, 51, 51); Phông ch : Arial; Kích c phông ch : 14px; Chi u cao dòng: 24px; Text-align: gi i thích; Tr ng-không gian: bình th ng; Màu n n: rgb (255, 255, 255); "> 5.jpg V n chuy n: b ng tàu ho c b ng ng hàng không

 5.jpg i u kho n Thanh toán: thanh toán tr c 30% ho c LC

 5.jpg Th i gian giao hàng: 1 h p ch a trong m t tháng

 5.jpg Load port: c ng Qingdao ho c các c ng khác Trung Qu c

 1.png

 2.png

4. Gi i thi u công ty

Qingdao Rui De Tai kim lo i S n ph m Công ty TNHH là m t doanh nghi p ch y u là s n xu t các s n ph m rigging.Chúng tôi chuyên rigging khác nhau, ch ng h n nh xi ng xích, turnbuckles, Load binders, hooks Chúng tôi có th m t kinh doanh ch bi n theo b n v , m u và nguyên v t li u do khách hàng cung c p.

H i th o

 7.png

Ki m tra tr c khi v n chuy n


 5.png

Chào m ng b n n mua và bán hàng c a chúng tôi nóng bán keo gi m o lo i òn b y chu i t i. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và cung c p hàng u chuyên nghi p và hàng u. Vui lòng c t do l y m u mi n phí t chúng tôi và liên h v i nhà máy c a chúng tôi bi t thêm thông tin.

Hot Tags: lo i ch t dây xích lo i rèn nh , các nhà s n xu t Các nhà cung c p, nhà máy, bán buôn, mua, bán nóng, m u mi n phí/ Hottag> Chào m ng b n n mua và bán hàng c a chúng tôi nóng bán keo gi m o lo i òn b y chu i t i. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và cung c p hàng u chuyên nghi p và hàng u. Vui lòng c t do l y m u mi n phí t chúng tôi và liên h v i nhà máy c a chúng tôi bi t thêm thông tin. 1. Gi i thi u s n ph m c a Nhíp Nh Rèn Lo i Chain Load Binders CHI TI T Ch t k t dính Load Type Load Kích th

Yêu cầu thông tin

Main Products
3/8 Rèn hàng hóa giả ...
M12 C15 CE mạ kẽm CR3...
M16 C15 Tôn mạ kẽm CR...
Vòng c vít c JIS1...
Miếng kim loại mạ kẽm...
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
E-mail: info@qdruidetai.com
Điện thoại: + 86-532-88293060
Saleman: Ann Zhang
Whatsapp : + 86-18661631650